logo
Counseling
 

T'ai Chi


nx

MIND YOU Rotterdam e.o.
Mindfulness, Counseling en Coaching

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie, maar houdt zich niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematieken. Counseling richt zich primair op het individu en diens beleving in het 'hier-en-nu'.
Het gaat bij counseling dan ook om het:
• verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
• optimaal benutten van ongebruikte mogelijkheden
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

nx

U kunt bij Mind You terecht met
- milde tot matige angst
- burnout en depressieve klachten
- terugkerende problemen met uw omgeving
- spanningsklachten
- relatieproblematiek
- rouw en ander verlies
Het eerste gesprek is GRATIS!

Compassie en Aandacht bepalen mijn wijze van begeleiden.

In één, hooguit twee, intakegesprekken stel ik samen met u een hypothese op en doe ik u een transparant behandelvoorstel.
Een verwijzing behoort ook tot de mogelijkheden.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie, en gericht op gezonde mensen die in positieve zin willen veranderen. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

"Ik luister meer naar mezelf, en hoor de ander beter."

Jon
Kabat
Zinn